Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Brodnicy
Dane adresowe
URZĄD MIEJSKI
REGON: 000523413
 

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7:30 - 15:30
wtorek godz. 8:00 - 16:00

Burmistrz i Zastępca Burmistrza
przyjmują mieszkańców w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek w godz. 10:00 - 16:30

Przewodniczący / Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
przyjmują mieszkańców w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek w godz. 14:00 - 16:00

Informujemy, że dochody budżetowe z poniżej podanych tytułów
można wpłacać na wyszczególnione rachunki bankowe
Urzędu Miejskiego w Brodnicy:
 
 
 
 
 
 

Nr konta: 15 1020 5024 0000 1602 0010 1691
Oddział: PKO BP S.A. O/BRODNICA
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacone w formie karty podatkowej;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- ewentualne odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu powyższych podatków.

Nr konta: 95 1020 5024 0000 1302 0010 0883
Oddział: PKO BP S.A. O/BRODNICA
- podatki od osób fizycznych i prawnych;
- opłaty lokalne;
- opłata skarbowa
;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- opłata za sprzedaż napojów alkoholowych.

Nr konta: 84 1020 5024 0000 1002 0010 1519
Oddział: PKO BP S.A. O/BRODNICA
- opłata za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

 
 
 
87-300 Brodnica
ul. Kamionka 23
Tel.
(056) 493 03 00, (056) 493 03 05
Fax. (056) 498 26 26
e-mail : umb@brodnica.pl
www: www.brodnica.pl
NIP: 874-10-01-480

 
Informacje publiczne niezamieszczone w BIP
 
a także nieudostępnone poprzez wyłożenie lub wywieszenie w Urzędzie
 
udostępniane są na wniosek.

 

Data publikacji: 2003.06.18 11:48:58 Data zmiany: 2014-01-14 12:12:28
Opublikował: Małgorzata Wiśniewska Zmienił: Krzysztof Ziółkowski
Udostępnił: Małgorzata Wiśniewska Ilość zmian: 56
Autor: Anna Kupferschmidt Rejestr zmian:
Okres ważności: Ilość odwiedzin: 306132
© 2013 Biuletyn Informacji Publicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystając ze strony zgadzasz się na wykorzystanie cookies dla sesji użytkownika i danych statystycznych.